Název projektu: EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně

Název organizace: EDA cz, z. ú.

Projekt je zaměřen na posílení kapacity služby rané péče v Praze a Pardubickém kraji. V těchto regionech je služba rané péče dlouhodobě podfinancovaná. Nabídneme podporu více rodinám, včas a v období, kdy to nejvíce potřebují. Současně prostřednictvím vzdělávání zvýšíme odbornost týmu poradkyň rané péče. Klientům nabídneme specializované služby dalších odborníků a terapeutů. Inovativní osvětovou kampaní informujeme rodiče i veřejnost o možnostech rané péče v rámci celé České republiky.

Web organizace: www.eda.cz

Přidělená částka: 653 000,00