Název projektu: Krizová pomoc ohroženým dětem

Název organizace: Dům tří přání, z.ú.

Záměrem projektu je zvýšit dostupnost a efektivitu krizové pomoci pro děti a jejich rodiny přímo v jejich rodinném prostředí. Zvýšením dostupnosti přímé práce terénního sociálního pracovníka dlouhodobě podporujeme sanaci rodiny a zvyšujeme počet dětí ke kterým se odborná pomoc dostane. Využitím inovativních forem informovaní o mapě ohrozenedite.cz usnadníme přístup k informacím o krizové pomoci dětem a jejich rodinám v rámci celé ČR.

Web organizace: http://www.dumtriprani.cz/

 

Přidělená částka: 700 000,00