Název projektu: Krizová pomoc pro děti

Název organizace: Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Projekt podpoří děti a rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Děti a dospívající patří k rizikovým skupinám, které jsou více ohroženy dopady rizikového prostředí. Zároveň ve velké většině nedisponují znalostmi a zkušenostmi, které by jim mohly pomoci tyto rizika eliminovat či vyhledat odbornou pomoc. I když je tato pomoc přístupná není v jejich silách si ji finančně či technicky zajistit. Projekt se zaměřuje na poskytování odborné pomoci ambulantně i v terénu a zdarma.

Web organizace: www.modredvere.cz

Přidělená částka: 627 640,00