Název projektu: Krizová pomoc – první krok na cestě z pekla týrání, zneužívání, ohrožení dětí.

Název organizace: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Týrání a sexuální zneužívání dětí představuje závažný sociálně-patologický jev devastující vývoj dětí; zasahuje značné množství dětí; nutné je odborná péče s důrazem na individuální potřeby každého dítěte a jeho dysfunkční rodiny; zajištění bezpečí a ochrana dětí před dalším násilím a před potrestáním za prolomení mlčení. Nedostačující je stávající síť krizových center v ČR pro děti; velmi nízká je celková informovanost dětí a jejich dovednost využívat nabídku krizové pomoci. Proto navyšujeme kapacitu krizové pomoci a zřizujeme detašované pracoviště.

Web organizace: www.ditekrize.cz

Přidělená částka: 696 000,00