Název projektu: Krizová pomoc v přirozeném prostředí rodin z Domu tří přání s přesahem do ČR

Název organizace: Dům tří přání, z. ú.

Projekt je zacílen na rozšíření pomoci v rodině v krizi přímo v jejím prostředí, a to v rámci intenzivní přímé péče v terénu u rodin ze dvou zařízení organizace. Dále se zaměřuje na inovace informování rodin v krizi v rámci domény ohrožené dítě jednak formou vzniku interaktivní mapy ČR s odbornými pracovišti, jednak vytvořením metodických materiálů pro rodiče a děti zaměřených na modelové situace krize v rodině.

Web organizace: www.dumtriprani.cz

Přidělená částka: 683 554,00

Fotogalerie