Název projektu: Kvalitou k udržení a rozvoji rané péče v Kraji Vysočina

Název organizace: Diecézní charita Brno, Raná péče Třebíč

Projekt reaguje na nedostatečnou a nekompletní nabídku služby rané péče v Kraji Vysočina s přihlédnutím na obtížné sociální začlenění rodin dětí s postižením z důvodu špatné dopravní obslužnosti v kraji a nedostatečné nabídky další podpory. Projekt bude realizován jako komplexní podpora rodiny, a to i s použitím nových přístupů ze zahraničí. V průběhu realizace projektu dojde k navýšení kapacity služby, rozsáhlé depistáži a k nabídce nových možností podpory v rámci ambulantních služeb.

Web organizace: www.ranapecetrebic.cz

Přidělená částka: 700 000,00

Fotogalerie