Název projektu: Magnet – mobilní klub pro děti a mládež II

Název organizace: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Projekt čerpá z dobré praxe mobilního klubu, který přibližuje soc.službu NZDM do menších lokalit v regionu, s cílem přiblížit dětem a mladým dospělým odbornou pomoc v jejich přirozeném prostředí. Klub cílí na prevenci vzniku krizových situací, nabízí kontakt s odborným pracovníkem i napojení na odbornou krizovou pomoc. V souvislosti s proměnou životního stylu a komunikace cílové skupiny je projekt rozšířen o Streetwork In Chat, online formu podpory zaměřenou na práci s klienty na soc. sítích.

Web organizace: www.diakoniezapad.cz

Přidělená částka: 700 000,00