Název projektu: Mobilní Klub pro děti a mládež

Název organizace: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Projekt rozšiřuje poskytování ambulantní sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež o terénní formu (čistý streetwork s výhledem na pořízení přestavěného vozidla) se zacílením na přiblížení odborné pomoci dětem do jejich přirozeného prostředí – míst trávení volného času a škol. Nabízí realizaci preventivních aktivit se zaměřením na předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových a krizových situací, dává prostor pro kontakt s odborníkem a navázání odborné krizové pomoci. Projekt zajistí vzdělávání pracovníků v terénu.

Web organizace: www.diakonie.cz

Přidělená částka: 681 600,00

Fotogalerie