Název projektu: Nejste v tom sami – poskytování rané péče rodinám dětí s poruchou autistického spektra

Název organizace: SPRP, z.s.

Projekt zvýší dostupnost služby raná péče rodinám dětí s PAS. Navýšením kapacity střediska a zaměřením se na skupinu dětí s PAS a jejich rodin reaguje projekt na akutní potřeby rodin. Rodiny dětí s PAS získají komplexní odborné poradenství a podporu, aby mohly kompetentně vychovávat své dítě doma. Díky projektu bude zvýšena informovanost o rané péči a navázána spolupráci s externími odborníky z ČR i zahraničí. Přenosem zahraničních zkušeností se zvýší odbornost poskytované služby.

Web organizace: www.ranapece.cz

Přidělená částka: 692 448,00

Fotogalerie