Název projektu: Nejste v tom sami

Název organizace: Slezská diakonie

Projekt se zaměřuje na rozšíření služby a posílení kapacity rané péče v Moravskoslezském kraji (v regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska a Frýdlantska) a na pomoc rodinám s dětmi s autismem prostřednictvím specifické terapeutické metody O.T.A.RS (Open Therapy of Autism Romany Straussové), kterou vedou odborně proškolení pracovníci. Součástí projektu je také zkvalitnění informovanosti rodin a přenos zahraničních zkušenosti do praxe.

Web organizace: www.slezskadiakonie.cz

Přidělená částka: 694 330,00

Fotogalerie