Název projektu: Nemusíš na to být sám! Zavolej, napiš, přijď.

Název organizace: Dětské krizové centrum, z.ú.

Týrání a sexuální zneužívání dětí představuje závažný sociálně-patologický jev zasahující značné množství dětí, který si žádá odborné interdisciplinární ošetření s důrazem na individuální potřeby každého dítěte a jeho dysfunkční rodiny. Nově se objevuje téma ohrožení dětí ve formě zneužití kyberprostoru, na které projekt také reaguje. Prvotním cílem krizové pomoci dítěti je zajištění jeho ochrany před dalším atakováním a před potrestáním za prolomení mlčení. Nedostačující je stávající síť krizových center v ČR pro děti i celková informovanost dětí a jejich dovednost využívat nabídku krizové pomoci.

Web organizace: www.dkc.cz

Přidělená částka: 587 560,00

Fotogalerie