Název projektu: Nenechme rodiny čekat bez pomoci

Název organizace: Oblastní charita Kutná Hora

Prostřednictvím nového modelu služby rané péče rodinám nabídneme zpočátku intenzivnější podporu, aby rodina dříve sama zvládala dobře přijímat a podporovat své dítě. Prostřednictvím informování o službě, odborného vzdělávání a stáží poradců spolu s navýšením pracovního úvazku nabídneme kvalitní službu novým zájemcům i stávajícím uživatelům.

Web organizace: kh.charita.cz

Přidělená částka: 685 990,00

Fotogalerie