Název projektu: Posila pro dětské duše 2

Název organizace: Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Pokračování úspěšného projektu realizovaného v rámci VPD. Jedná se o posilnění krizového centra o druhého psychologa, díky kterému došlo k navýšení počtu dětí, kterým jsme mohli pomoci o více než 100. V rámci prevence se podařilo zachytit téměř 20 ohrožených dětí, které by jinak zůstaly bez pomoci. Dále se výrazně zkrátily čekací lhůty. Jedná se o optimální stav, který je nutné udržet. V opačném případě nebude krizové centrum schopno uspokojit výrazný zájem o psychologickou pomoc dětem v regionu.

Web organizace: www.pestalozzi.cz

Přidělená částka: 700 000,00