Název projektu: Posila pro dětské duše

Název organizace: Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Projekt reaguje na výrazně neuspokojené potřeby regionu v oblasti psychologické pomoci dětem. V krizovém centru je krizová pomoc zajišťována jediným psychologem. Poptávka výrazně převyšuje současné možnosti krizového centra a neumožňuje nabízet dětem a jejich rodičům včasnou pomoc. Díky projektu bude možné zaměstnat druhého psychologa a nabídnout pomoc většímu počtu dětí, poskytnout intenzivnější péči a podporu, výrazně zkrátit čekací doby a v rámci prevence vyhledávat ohrožené děti díky nově navázané spolupráci.

Web organizace: pestalozzi.cz

Přidělená částka: 700 000,00

Fotogalerie