Název projektu: Posílení aktivit rané péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI v Pardubickém kraji

Název organizace: Rodinné Integrační Centrum z.s.

Projekt reaguje na potřeby dětí s PAS, PK a SI (shodné s potřeby rodin – plynoucí ze zakázek při stanovení individuálních plánů) v rámci sociální služby rané péče v Pardubickém kraji. Zahrnuje ucelený soubor podpůrných aktivit v oblasti rozvoje komunikace a sociálních dovedností (oblastí, ve kterých děti z této cílové skupiny nejvíce selhávají). Tyto aktivity vhodně navazují na terénní práci sociálních pracovníků v rodinách a na psychologické konzultace v rodinách.

Web organizace: www.ric.cz

Přidělená částka: 583 316,00