Název projektu: Kamil pomáhá dětem v krizi

Název organizace: SPONDEA, o.p.s.

Realizace projektu umožňuje dětem zejména z regionů, kde nejsou standardní krizové služby dostupné, možnost konzultace s odborníkem v pro ně krizové či mimořádné situaci bezprostředně poté, co se o takové možnosti pomoci dozvědí, aniž by musely kamkoliv dojíždět. Současně rozšiřuje spolupráci se školami na území Jihomoravského kraje a zavádí inovativní pomůcku formou přenosu dobré praxe ze zahraničí pro poskytování krizové pomoci a další podpory dětem zasaženým domácím násilím.

Web organizace: www.spondea.cz

Přidělená částka: 698 950,00

Fotografie z organizace