Název projektu: Raná péče Diakonie Praha – rozšíření přímé péče pro rodiny Plzeňského kraje

Název organizace: Diakonie ČCE - středisko Praha

Projekt reaguje na aktuální poptávku po službách Rané péče Diakonie Praha. Na čekací listě je mnoho rodin, které často čekají na zahájení služby i několik měsíců, a to z důvodu nedostatečného financování, resp. ne-rozšiřování sociálních sítí jednotlivých krajů.
Pro rodiny, které se ocitají v obtížné životní situaci je tento dlouhodobě neuspokojivý stav značně frustrující.
Rádi bychom doplnili náš tým o 1,0 úvazek poradkyně v Plzeňském kraji tak, abychom mohli vyhovět více žádostem.

Web organizace: www.rana-pece.cz

Přidělená částka: 700 000,00