Název projektu: Rozšíření a zkvalitnění služeb Linky bezpečí

Název organizace: Linka bezpečí, z.s.

Projekt reaguje na stále se zvyšující poptávku dětí po on-line komunikačních kanálech, skrze které si hledají odbornou pomoc u Linky bezpečí. Stávající plně vytíženou e-mailovou poradnu a chatovou krizovou pomoc doplňuje ještě zapojení Linky bezpečí do projektu Nenech to být – anonymní možnost řešit šikanu na školách přímo propojená s e-mailovou poradnou organizace (za podpory Ministerstva školství). Zároveň chceme děti zapojit do hodnocení současné kvality služeb Linky bezpečí, využít jejich postřehů k dalšímu zlepšování a reagovat na jejich potřeby při rozhodování o tom, jak bude v budoucnu naše pomoc dětem vypadat.

Web organizace: www.linkabezpeci.cz

Přidělená částka: 673 200,00

Fotogalerie