Název projektu: Rozšíření kapacity pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Název organizace: EDA cz, z. ú.

Projekt je zaměřen na rozšíření kapacity služby rané péče v Praze, Středočeském, Ústeckém a Pardubickém kraji. V těchto regionech dlouhodobě přesahuje počet žadatelů možnosti pracoviště. Nabídneme podporu více rodinám, včas a v období, kdy to nejvíce potřebují. Současně prostřednictvím vzdělávání zvýšíme odbornost týmu a rozšíříme nabídku speciálních služeb pro rodiny tak, aby byla co nejvíce komplexní. Dále inovativní osvětovou kampaní informujeme pediatry i veřejnost o možnostech rané péče.

Web organizace: www.eda.cz

Přidělená částka: 698 442,00

Fotogalerie