Název projektu: Rozvoj podpůrných opatření pro děti s PAS

Název organizace: Národní ústav pro autismus, z.ú.

Do projektu zapojíme minimálně 120 rodin s dětmi s PAS a rozšíříme tým pracovníků rané péče o kvalifikovaného logopeda a koordinátorku půjčovny pomůcek. V rámci podpory rodičů při péči o dítě s autismem zrealizujeme 24 vzdělávacích aktivit. Posílíme kapacitu půjčovny odborných pomůcek. Podpoříme přenos zahraničních zkušeností s ABA terapií do ČR a zajistíme jejich využití v praxi v práci s dětmi. Rozšíříme nabídku služeb RP o ABA program, do kterého zapojíme minimálně čtyři děti.

Web organizace: www.praha.apla.cz

Přidělená částka: 700 000,00

Fotogalerie