Název projektu: Šance vidět svět

Název organizace: Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice

Projekt je zaměřen na záchyt dětí s ohroženým vývojem, s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku a jejich včasnou podporu. Inovací projektu je návaznost na lékařskou péči, snížení věku dětí při vstupu do služby a podpora v prvních měsících života. Stěžejní aktivitou je poskytování kvalifikovaného programu stimulace zraku. Odborné konzultace budou probíhat převážně v domácím prostředí, kde se dítě cítí jisté a snáze dosahuje pokroku ve vývoji.

Web organizace: www.ranapece.cz

Přidělená částka: 571 960,00

Fotogalerie