Název projektu: Společně dojdeme dál

Název organizace: Společnost pro ranou péči, z.s.

Projekt zajistí hlubší výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Oblastí zájmu bude především hodnocení psychomotorického vývoje a metody práce s dítětem s postižením. Transfer zahraničních zkušeností proběhne formou výměnných stáží a lektorování zahraničních přednášejících. Aby se inovativní metody práce s dítětem dostaly i k rodičům, uspořádáme pro ně workshopy či přednášky. Projekt dále přinese zajištění kapacity střediska a vznikne inovativní materiál pro šíření informovanosti.

Web organizace: www.ranapece.cz/praha

Přidělená částka: 576 237,00