Název projektu: Spolu jedeme dál!

Název organizace: Společnost pro ranou péči SPRP, pobočka Olomouc

Projekt je zaměřen na včasnou podporu vývoje dítěte s mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s PAS od narození do 7 let věku v Olomouckém kraji. Zaměří se na podporu rodičovských kompetencí, podporu vývoje dítěte a rozvoj jejich kompenzačních mechanismů. Dále dojde k uspokojení žadatelů o službu rozšířením nabídky o muzikoterapii a orofaciální terapii. Prioritou je navýšení kapacity služby o 20 rodin a spolupráce s odbornými institucemi.

Web organizace: www.ranapece.cz

Přidělená částka: 700 000,00

Fotogalerie