Název projektu: Stávám se hrdinou v krizových situacích

Název organizace: SPONDEA, o.p.s.

Projekt zvyšuje kompetence dětí ve zvládání krizových životních situací či v jejich předcházení zavedením jedinečného multimediálního produktu. Zaměřuje se na děti ohrožené sociální izolací, kterým pomáhá prostřednictvím krizových intervencí nebo dlouhodobé psychologické podpory. Zároveň posiluje spolupráci se školami za pomocí preventivních programů, jejichž prostřednictvím se děti dozví, na koho se v obtížných situacích obrátit.

Web organizace: www.spondea.cz

Přidělená částka: 700 000,00