Název projektu: Terénní krizová pomoc

Název organizace: Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

Projekt se zaměřuje na děti a rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Děti a mladiství patří k rizikovým skupinám, které jsou více ohroženy sociálními dopady rizikového prostředí. Zároveň ve velké většině nedisponují znalostmi a zkušenostmi, které by jim mohly pomoci tato rizika eliminovat nebo vyhledat odbornou pomoc. A i když je tato pomoc přístupná, není v jejich silách si ji finančně či technicky zajistit. Projekt přináší odbornou pomoc a podporu přímo do rodin.

Web organizace: www.modredvere.cz

Přidělená částka: 581 818,00

Fotografie z projektu