Název projektu: Včas u všech dětí

Název organizace: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Projekt se snaží vytvořit funkční systém vyšetření sluchu všech novorozenců v ČR. Pokud se vyšetření neuskuteční, zásadním způsobem limituje kvalitu života dítěte i jeho rodiny a má dopad i na celou společnost. Díky realizaci projektu zajistíme dětem dostupnou a kvalitní podporu včas. Využijeme pozitivní zkušenosti z českých porodnic, kde již screening probíhá, ale i z Velké Británie, kde zavedení celoplošného screeningu vedlo k významnému posunu poskytování služeb rané péče dětem se sluchovým postižením.

Web organizace: www.detskysluch.cz

Přidělená částka: 700 000,00

Fotogalerie