Název projektu: Včasná a odborná raná péče pro děti s PAS

Název organizace: DOTYK II, o.p.s.

Pro minimalizaci důsledků zdravotního postižení je třeba péče rodiny se spoluprací s erudovanými odborníky za použití nových poznatků a moderních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Taková raná péče značně pozitivně ovlivní kvalitu budoucího života dítěte s PAS. Proto musí být na poskytování služby rané péče základní požadavek včasnost, bezodkladnost, odbornost a týmovost včetně zapojení rodičů. Co se v rané péči zanedbá, může se v budoucnu stát problémem pro dítě, jeho rodinu i ostatní.

Web organizace: www.dotyk2.cz

Přidělená částka: 694 813,00