Název projektu: Více pomoci pro děti s trápením

Název organizace: Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.

U tolika dětí je nutná intervence do jejich životní situace tak, aby dostaly větší šance do života! Díky tomuto projektu navýšíme kapacitu našich služeb a posílíme náš tým o dalšího psychologa a sociálního pracovníka. Dále zkvalitníme naši práci s klienty formou důslednější intervize a vzájemného učení. A podpoříme multioborovou spolupráci cestou „cochemské praxe“ (ve spolupráci se soudem, OSPODem, advokáty a dalšími NNO) u dětí, které se ocitli uprostřed bitevního pole rozvádějících se rodičů.

Web organizace: www.ditevkrizi.cz

Přidělená částka: 599 784,00