Název projektu: Využití VTI v rodinách dětí s autismem

Název organizace: APLA Jižní Čechy, z. ú.

Projekt je zaměřen na inovativní postup při poskytování služby rané péče pro 12 klientů s autismem a jejich rodin z Jihočeského kraje. Díky speciální metodě ‚Videotrénink interakcí (VTI)‘ budeme intenzivně pomáhat v domácím prostředí tam, kde mají rodiče obtíže při výchově a vedení svých dětí. Mnoha výzkumy je doloženo, že VTI je velmi účinná metoda v posilování rodičovských kompetencí a má příznivý vliv na rozvoj dítěte. VTI je založen na úspěšné interakci a komunikaci mezi rodičem a dítětem.

Web organizace: www.aplajc.cz

Přidělená částka: 543 209,00