Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření služby rané péče pro rodiny dětí s tělesným a kombinovaným postižením

Název organizace: Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Rozšířením kapacity rané péče nabídneme potřebnou podporu většímu počtu rodin v Jihočeském kraji, zároveň posílíme multidisciplinární tým o nové odborníky z oblasti psychologie a další poradkyni rané péče. Pomocí vzdělávání zvýšíme odbornost poradců rané péče. Budeme informovat pediatry i širokou veřejnost o možnostech služby rané péče prostřednictvím informačních materiálů.

Web organizace: www.arpida.cz

Přidělená částka: 600 632,00