Název projektu: Zkvalitnění služby rané péče pro rodiny dětí s PAS

Název organizace: Paspoint, z. ú.

Projekt poskytne podporu 24 rodinám dětí s PAS prostřednictvím aktivit zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a smysluplného trávení volného času. Za tímto účelem bude vytvořeno tréninkové prostředí vybavené speciálně zvolenými pomůckami. Nácvik bude probíhat vždy individuálně, pod vedením lektora, a to ve 14 lekcích, zpravidla 1krát týdně. Ve výsledku zprostředkujeme rodičům informace o aktuálních možnostech dítěte v dané oblasti a nabídneme jim podněty pro další práci.

Web organizace: www.apla-jm.cz

Přidělená částka: 253 800,00

Fotogalerie