Název projektu: Zvýšení dostupnosti krizové chatovací služby Linky bezpečí

Název organizace: Linka bezpečí, z.s.

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a mladým v řešení jejich těžkých životních situacích prostřednictvím rozšíření kapacity krizové chatovací služby Linky bezpečí a zpuštěním pasivní poradny, kde si děti mohou samy najít řešení na svůj problém díky edukativním videím.

Web organizace: www.linkabezpeci.cz

Přidělená částka: 700 000,00