PODPOŘENÉ ORGANIZACE A JEJICH PROJEKTY 2017

V programovém období 2017–2019 je v prioritě Služby rané péče podpořeno 11 organizací celkovou částkou 6 778 602 Kč.

Včas u všech dětí

Projekt se snaží vytvořit funkční systém vyšetření sluchu všech novorozenců v ČR. Pokud se vyšetření neuskuteční, zásadním způsobem limituje kvalitu života dítěte i jeho rodiny a má dopad i na celou společnost.

Rozšíření kapacity pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Projekt je zaměřen na rozšíření kapacity služby rané péče v Praze, Středočeském, Ústeckém a Pardubickém kraji.

Nejste v tom sami – poskytování rané péče rodinám dětí s poruchou autistického spektra

Projekt zvýší dostupnost služby raná péče rodinám dětí s PAS.

Zkvalitnění služby rané péče pro rodiny dětí s PAS

Projekt Zkvalitnění služby rané péče pro rodiny dětí s PAS poskytne podporu 24 rodinám dětí s PAS prostřednictvím aktivit zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a smysluplného trávení volného času.

Rozvoj podpůrných opatření pro děti s PAS

Do projektu zapojíme minimálně 120 rodin s dětmi s PAS a rozšíříme tým pracovníků rané péče o kvalifikovaného logopeda a koordinátorku půjčovny pomůcek.

Nejste v tom sami

Projekt se zaměřuje na rozšíření služby a posílení kapacity rané péče v Moravskoslezském kraji a na pomoc rodinám s dětmi s autismem prostřednictvím specifické terapeutické metody O.T.A.RS.

Spolu jedeme dál!

Projekt je zaměřen na včasnou podporu vývoje dítěte s mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s PAS od narození do 7 let věku v Olomouckém kraji.

Nenechme rodiny čekat bez pomoci

Prostřednictvím nového modelu služby rané péče rodinám nabídneme zpočátku intenzivnější podporu, aby rodina dříve sama zvládala dobře přijímat a podporovat své dítě.

Kvalitou k udržení a rozvoji rané péče v Kraji Vysočina

Projekt bude realizován jako komplexní podpora rodiny, a to i s použitím nových přístupů ze zahraničí.

Šance vidět svět

Projekt je zaměřen na záchyt dětí s ohroženým vývojem, s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku a jejich včasnou podporu.

Dostupná raná péče

Minimalizace důsledků zdravotního postižení formou rané péče v nejpřirozenějších podmínkách pečující rodiny ovlivní značně pozitivně kvalitu budoucího života dítěte s PAS.