Druhé kolo vzdělávání pro oblast rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti Vám v rámci spolupráce s Asociací pracovníků v rané péči nabízí účast na druhém cyklu pěti kurzů, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti rané péče. Čtyři z těchto kurzů jsou akreditované u MPSV.  Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory v daných oblastech, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé péče.

Účast na všech seminářích je účastníkům v rámci programu Včasná pomoc dětem poskytována zdarma. Výjimkou je kurz Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje, jehož součástí je i praktická část, na kterou si účastník částečně přispívá sám (poplatek ve výši 500 Kč).

Jeden účastník se může zúčastnit celého vzdělávacího cyklu, nebo jen vybraných kurzů. A vždy jen jeden účastník z organizace.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o akreditaci dle §117a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Počet účastníků se u jednotlivých kurzů může dle náročnosti kurzu měnit, prosím věnujte tomuto pozornost.

  Stáhněte si přihlášku ke vzdělávání.

NABÍDKA KURZŮ:

  1. Time management a plánování

Kurz se zabývá tématem organizace vlastního času a sladění pracovních a osobních aktivit. Kurz vychází z principů time managementu 4. generace. Důležitou součástí kurzu je propojení teoretických zásad a konkrétních návodů se zkušenostmi a potřebami každého účastníka. Cílem je, aby se nové pohledy na práci s časem odrazily v konkrétních změnách a úpravách časového plánu každého z nich.

Lektor: Mgr. Barbora Hrušková, GAUDIA

Termín: 14. 1. 2019 (kurz je jednodenní)

Počet účastníků: max. 20 osob

Akreditace: ano

 

2. Individuální plánování v sociálních službách 

Tento šestnáctihodinový hodinový kurz má dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části lektor představuje smysl individuálního plánování a věnuje se plánování při pomoci klientům. V praktické části účastníci kurzu vytváří (podle nachystaného vzoru) vlastní záznamy individuálních plánů – forma workshopu.

Lektor: Ing. Mgr. Aleš Herzog, inspektor kvality sociálních služeb a sociální pracovník s praxí v sociálních službách od roku 1998

Termín: 29. 1. a 30. 1. 2019 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 20 osob

Akreditace: ano (akreditována je pouze první, teoretická, část kurzu, ale pro získání akreditovaného osvědčení je nutné absolvovat celý dvoudenní kurz)

 

3. Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje.

Absolventi úvodního kurzu budou seznámeni se základy teorií směrodatných pro zdravý vývoj: teorie intersubjektivity, attachmentu, zrcadlových neuronů, teorie mysli, sdílené pozornosti. Seznámí se s obecnými podmínkami úspěšné komunikace, jak je vymezuje metoda VTI a naučí se pracovat s intonací hlasu, pojmenováním jako základem metody. Absolvují cvičení na rozvoj schopnosti sdílení prožitků druhého, při praktických cvičeních poznají náročnost neinvazivních iniciativ rodiče vůči dítěti, které nedává zpětnou vazbu. Absolventi získají vhled do metodiky O.T.A., v závěru kurzu absolvují individuálně stáže a náhledy na přímou práci s rodinou.

U tohoto kurzu očekáváme, že se přihlásí frekventanti, kteří se chtějí této metodě věnovat v budoucnu ve své praxi. 

Lektor: Mgr. Romana Straussová, Ph.D., Centrum Terapie Autismu

Termín: 11. 2. a 12. 2. 2019 + praxe (kurz je třídenní)

Počet účastníků: max. 12 osob

Akreditace: ne (účastníci získají osvědčení až po absolvování praxe)

Finanční spoluúčast: 500 Kč/praxe

Důležité informace: Anotace kurzu, Praxe 

 

 4. Práce s motivací klienta a hranicí služby

Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným“ klientem, vztahu motivace klienta k hranicím služby a tématu ukončování služby.

Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z.s.

Termín: 4. 3. a 5. 3. 2019 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 12 osob

Akreditace: ano

 

5. Jak poskytovat zpětnou vazbu

Kurz je zaměřen na nedílnou součást spolupráce s klientem sociální služby, kterou je poskytování zpětné vazby.

Lektorka: Bc. Dita Vojířová, TUDYTAM, z.s.

Termín: 23. 5. – 24. 5. 2019 (kurz je dvoudenní)

Počet účastníků: max. 12 osob

Akreditace: ano

Praktické informace:

  • Veškeré nabízené kurzy jsou zdarma vyjma finanční spoluúčasti na praxi v případě kurzu Úvod do intervenční metody O.T.A. pro děti s PAS raného věku.
  • Během konání kurzu Vám nabídneme drobné občerstvení: kávu, čaj, vodu, sušenky atp.
  • Budete mít možnost objednat oběd z restaurace dle denní nabídky nebo možnost ohřát si přinesený obědu v mikrovlnné troubě, oběd si účastník hradí sám.
  • Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5). Středisko nemá bezbariérový přístup.
  • Časový harmonogram seminářů: 9.30–16.30 (prezence od 9.00) – změna dle požadavku lektora je možná.
  • V případě dotazů k seminářům a přihlášení se obracejte na koordinátorku programu Lenku Klopcovou na e-mailu: lenka.klopcova@nros.cz.