Vzdělávání pro oblast rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti Vám v rámci spolupráce s Asociací pracovníků v rané péči nabízí účast na cyklu šesti akreditovaných kurzů MPSV, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti rané péče. Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory v daných oblastech, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé péče.

Účast na všech seminářích je účastníkům v rámci programu Včasná pomoc dětem poskytována zdarma – kapacita seminářů je však omezená, proto za každou organizaci se může přihlásit vždy pouze jeden účastník. V případě nenaplnění kapacity umožníme přihlášení více účastníků. Účastník se může zúčastnit celého vzdělávacího cyklu nebo jen vybraných kurzů.

Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o akreditaci dle §117a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Počet účastníků se u jednotlivých kurzů může dle náročnosti kurzu měnit, prosím věnujte tomuto pozornost.

  Stáhněte si přihlášku ke vzdělávání

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ:

 • Práce s motivací klienta a hranicí služby

Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným“ klientem, vztahu motivace klienta k hranicím služby a tématu ukončování služby.

Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z.s.
Termín: 20. 3. – 21. 3. 2018 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 12 osob

 • Jak poskytovat zpětnou vazbu

Kurz je zaměřen na nedílnou součást spolupráce s klientem sociální služby, kterou je poskytování zpětné vazby.

Lektorka: Bc. Dita Vojířová, TUDYTAM, z.s.
Termín: 16. 4. – 17. 4. 2018 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 12 osob

 • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence

Kurz je určen především pracovníkům z oblasti rané péče, sociálním pracovníkům z oddělení sociálně právní ochrany dítěte, psychologům a speciálním pedagogům poradenských pracovišť, rodinných a krizových center pro děti a mládež a vedoucím pracovníkům těchto organizací.

Lektorka: Mgr. Kateřina Šilhánová, SPIN
Termín: 25. 4. – 26. 4. 2018 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 16 osob

 • Komunikace v rodině a s rodinou

Kurz je určen především sociálním pracovníkům z oddělení sociálně právní ochrany dítěte, z poradenských pracovišť, rodinných a krizových center pro děti a mládež apod.

Lektorka: Mgr. Kateřina Šilhánová, SPIN
Termín: 2. 5. – 3. 5. 2018 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 16 osob

 • Syndrom vyhoření v pečující profesi

Kurz vás seznámí s příznaky a fázemi syndromu vyhoření, ujasníte si rizikové faktory syndromu vyhoření a pochopíte vztah mezi syndromem vyhoření a stresem. Následně se naučíte proti syndromu vyhoření aktivně pracovat – naučíte se a vyzkoušíte si techniky zvládání stresu a duševní hygieny, které jsou účinnou prevencí proti syndromu vyhoření.

Lektorka: Bc. Gabriela Kopcová, Kompletní vzdělávací servis
Termín: 14. 5. 2018
Počet účastníků: max. 24 osob

 • Individuální plánování v sociálních službách

Tento osmi hodinový kurz má dvě části. V teoretické části se lektor snaží ukázat pracovníkům, jaký je smysl individuálního plánování a že když přemýšlí, jak být užiteční klientům, tak plánují. V praktické části účastníci kurzu vytváří (podle nachystaného vzoru) vlastní záznamy individuálních plánů.

Lektor: Ing. Mgr. Aleš Herzog
Termín: 15. 5. 2018
Počet účastníků: max. 20 osob

Praktické informace:

 • Veškeré nabízené kurzy jsou zdarma.
 • Během konání kurzu Vám nabídneme drobné občerstvení: kávu, čaj, vodu, sušenky atp.
 • Budete mít možnost objednat oběd z restaurace dle denní nabídky nebo možnost ohřát si přinesený obědu v mikrovlnné troubě, oběd si účastník hradí sám.
 • Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5). Středisko nemá bezbariérový přístup.
 • Časový harmonogram seminářů: 9.30–16.30 (prezence od 9.00) – změna dle požadavku lektora je možná.
 • V případě dotazů k seminářům a přihlášení se obracejte na koordinátorku programu Lenku Klopcovou na e-mailu: lenka.klopcova@nros.cz.