SETKÁNÍ K ZALOŽENÍ STŘEŠNÍ ORGANIZACE

22. 3. 2018

7. 3. 2018 u nás proběhlo setkání k založení střešní organizace pro NNO pracující v oblasti krizové pomoci pro děti. Schůzky se zúčastnili zástupci NROS a dalších 11 nestátních neziskových organizací působících v této oblasti.

SETKÁNÍ K ZALOŽENÍ STŘEŠNÍ ORGANIZACE

Formou otevřené diskuze bylo řešeno množství témat od nejvhodnější formy organizace přes její poslání a činnosti, podmínky členství či očekávání, která zúčastnění  od střechy mají. Během setkání se 6 organizací včetně NROS přihlásilo k roli zakládajících subjektů a jejich počet může ještě narůst.

Těšíme se na další setkání, kde se budou podrobněji rozpracovávat podněty z proběhlé schůzky a jako ochutnávku jsme pro vás mezitím připravili rozhovory se dvěma zástupci organizací a paní ředitelkou NROS, kteří se setkání zúčastnili. Podívat se na něj můžete zde.

Pokud pracujete v oblasti krizové pomoci pro děti a měli byste zájem se na přípravách také podílet, neváhejte nás kontaktovat na: alena.svachova@nros.cz