Spouštíme druhý cyklus vzdělávání pro oblast krizové pomoci

10. 4. 2019

Nadace rozvoje občanské společnosti Vám nabízí účast na druhém cyklu vzdělávacích seminářů, které jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti krizové pomoci pro děti. Cyklus seminářů včetně témat byl sestaven na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky v krizové pomoci. Jedná se o neakreditované semináře sestavené lektory tzv. na míru.

Spouštíme druhý cyklus vzdělávání pro oblast krizové pomoci

Začínáme v září seminářem Formy krizové komunikace, který bude přednášet Mgr. Jana Herbst, z Remedia. Více se dozvíte v záložce KRIZOVÁ POMOC: https://www.vcasnapomocdetem.cz/krizova-pomoc-2017/vzdelavani-oblast-krizove-pomoci/