Střípky z monitorovacích návštěv IV

6. 3. 2019

Během února 2019 proběhlo hned několik monitorovacích návštěv u podpořených organizací, během kterých jsme se podívali např. do Písku, Českých budějovic, Brna, Olomouce a nakonec až do dalekého Českého Těšína.

Střípky z monitorovacích návštěv IV

Většina návštěv byla relizovaná v organizacích poskytujích službu rané péče a to jak se specializací (sluch, poruchy autistického spektra), tak i bez ní. Jsme moc rádi, že naše podpořené organizace hlásí pozitivní zpětnou vazbu ze strany rodičů a že jejich nově navýšené kapacity jsou plně využity.

Doufáme proto, že se i v dalším kole programu Včasná pomoc dětem sejde množství kvalitních projektových žádostí a že rozběhnutá spolupráce a podpora dětí bude pokračovat.

Ze všech návštěv z přelomu roku nám utkvěla v paměti především prohlídka místnosti Snoezelen. Nabízela by se pro ni definice „pohádkový pokoj pro všechny věkové kategorie“, ale Mezinárodní Asociace Snoezelen uvádí definici Snoezelenu takto:

„Snoezelen je dynamické místo plné duševního bohatství…je založen na vzájemném citlivém vztahu mezi účastníkem, průvodcem a kontrolovaným prostředím, které nabízí velké množství smyslových možností a stimulace. Snoezelen byl vytvořen v polovině 70.let a praktikuje se po celém světě. Snoezelen se řídí etickými zásadami a obohacuje kvalitu života svých účastníků. Jeho využití je volnočasové, terapeutické i edukační.“

Pojem „snoezelen“ vznikl v Holandsku složením dvou slov „snuffelen“ a „doezelen“, což lze volně přeložit jako čmuchat (výraz poukazuje na smyslový aspekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav klidu a relaxace).

Podívejte se sami, jak mohou tyto místnosti vypadat – i prostřednictvím počítače je to velká relaxace.