Střípky z projektu s názvem „Kvalitou k udržení a rozvoji rané péče v Kraji Vysočina“ Oblastní charita Třebíč

18. 9. 2019

Zaměstnanci Oblastní charity Třebíč měli díky tomuto projektu příležitost se zúčastnit zahraniční stáže v Holandsku. Konkrétní cíle jejich zahraniční cesty najdete v tomto příspěvku.

Střípky z projektu s názvem

Zástupci rané péče měli v Holandsku příležitost navštívit denní stacionář pro děti s těžkým zdravotním postižením a pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Navštívili místnost “ Snoezelen“, ve které probíhá multisenzorická stimulace. Byli v kavárně, která byla vytvořena za účelem sociální rehabilitace. A v neposlední řadě se byli podívat na fungování celoročního zařízení pro děti a mladistvé s PAS a duševním onemocněním.

Do dalších let přejeme spoustu podobných zajímavých a inspirativních cest.