Týden rané péče upozorňuje na potřebnost pomoci pro rodiny dětí s postižením

6. 11. 2017

Celorepubliková kampaň nazvaná Týden rané péče má jasný cíl: rozšířit povědomí o službě, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. V týdnu od 6. do 12. listopadu 2017 se k této kampani připojuje kromě organizací nabízejících služby rané péče také Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

Týden rané péče 2017

NROS podporuje rozvoj a profesionalizaci služeb rané péče dlouhodobě. Aktuálně v rámci svého programu Včasná pomoc dětem na adrese ranapece.vcasnapomocdetem.cz spustila podpůrnou webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc. Návodné Desatero pro rodiče zodpoví otázky související s postižením dítěte, v mapě pak mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte.

Jedním z hlavních problémů, který limituje možnosti rané péče u nás, je podle expertů kapacita poskytovatelů rané péče a nutnost některé rodiny zařadit na seznam čekatelů  nebo je přímo odmítnout. Vyplývá to mimo jiné z právě zveřejněných výsledků analýzy STEM, kterou NROS iniciovala. „Nedostatečná kapacita středisek si vynucuje prodlevu v začátku služby, kdy je rodina dítěte s postižením na čekací listině. Velmi tím trpí efektivita pomoci a podpory, která je potřeba nejvíce právě ihned po zjištění diagnózy. Osobně považuji čekací listiny za neetické a proti právu rodiny na okamžitou odbornou pomoc v náročné životní situaci, jakou narození dítěte s postižením bezpochyby je,“ říká Jitka Barlová, vedoucí pražské Společnosti pro ranou péči.

Důvodem odmítnutí ovšem nebývají pouze nedostatečné kapacitní možnosti. Často je na vině skutečnost, že žadatel nezapadá do cílové skupiny daného centra rané péče.

„Výsledky analýzy STEM ukazují, že v letech 2011 až 2015 se u nás narodilo 24 573 dětí s vrozenými vadami.  Služby rané péče pokrývají z tohoto množství pouze malou část, přitom tento druh služby by pomohl všem rodinám s dětmi s jakoukoli vrozenou vadou. Určitě proto chceme podporovat rozšíření služeb rané péče pro další cílové skupiny,“ konstatuje Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti.

Stránka pro vyhledání organizací poskytujících služby rané péče: ranapece.vcasnapomocdetem.cz

Výsledky analýzy STEM

Informace k Týdnu rané péče 2017

O Týdnu rané péče na ČT24 v ranním zpravodajství 6. 11. 2017

  Tisková zpráva z 5. 11. 2017 ke stažení