Výstup z mezinárodního setkání na téma rané péče

27. 3. 2019

V listopadu 2018 se zástupci NROS zúčastnili setkání organizací, které získaly finanční podporu pro oblast rané péče od dánské nadace The VELUX FOUNDATIONS. Smyslem setkání bylo sdílení zkušeností, porovnání modelů pomoci dětem v jednotlivých zemích a shrnutí potřeb v oblasti rané péče. Výstup ze setkání byl zpracován do elektronické publikace, kterou s Vámi s potěšením sdílíme. 

Výstup z mezinárodního setkání na téma rané péče

Publikace je Vám k dispozici zde.