Výzkum STEM + konference

V rámci programu Včasná pomoc dětem pořádá NROS konferenci zaměřenou na mezioborovou spolupráci v oblasti krizové pomoci dětem, na kterou Vás tímto srdečně zveme. Příspěvky jednotlivých hostů Vám nabídnou úhel pohledu různých aktérů, kteří vstupují do péče o dítě v krizi od soudce, přes dětského psychiatra, zástupce policie, zástupce neziskové organizace a zástupce OSPOD. Na samém začátku konference budete také seznámeni s výsledky mapování služby krizové pomoci pro děti u nás od organizace STEM.

Kdy: 26. 9.

Kde: Goethe-Institut (Masarykovo nábřeží 32 110 00 Praha 1)

Časový harmonogram konference:
9:30 – 10:15 registrace a občerstvení
10:15 – 11:00 příspěvek STEM: prezentace výsledků výzkumu „Zmapování služby krizové pomoci pro děti“
11:00 – 11:30 Informace o založení Asociace poskytovatelů krizové pomoci (APKP)
11:30 – 12:00 Příspěvek Mgr. Jan Bubeník, ředitel NOMIA, z.ú., Hradec Králové
12:00 – 12:30 Příspěvek dětský psychiatr (bude upřesněno)
12:30 – 13:30 Pauza na oběd
13:30 – 14:00 Příspěvek Mgr. Markéta Kalousková, Policejní prezidium ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality
14:00 – 14:30 Příspěvek JUDr. Soňa Soukupová, opatrovnická soudkyně a předsedkyně Okresního soudu v Chrudimi.
14:30 – 15:00 Příspěvek Mgr. Bc. Jana Klinecká, DiS., vedoucí oddělení sociální péče, MHMP

Vstup a občerstvení je ZDARMA.
V případě zájmu se přihlaste do 19. 9. 2018 na odkazu https://1url.cz/fMtIA