Vzdělávání pro pracovníky v obou prioritních oblastech

V rámci programu Včasná pomoc dětem nabízíme organizacím z celé České republiky v obou prioritních oblastech možnost vzdělávání zdarma v rámci vzdělávacích cyklů připravených ve spolupráci s odborníky.

Oblast rané péče

Od ledna do května 2019 poběží cyklus šesti akreditovaných kurzů MPSV, který je určen pracovníkům v rané péči. Přihlásit se mohou všechny organizace poskytující služby rané péče v ČR, tedy nejen ty, které jsou aktuálně z programu Včasná pomoc dětem podpořeny grantem. Je možné účastnit se celého cyklu nebo jen vybraných seminářů.

Semináře budou probíhat v sídle NROS v Praze 5. Vzdělávání pracovníků v rané péči v rámci programu Včasná pomoc dětem je realizováno ve spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči.

Podrobné informace a přihlášku najdete zde.

Oblast krizové pomoci

Cyklus vzdělávacích seminářů pro organizace pracující v oblasti krizové pomoci dětem a rodinám nyní připravujeme ve spolupráci s odborníky.

Podrobnosti zveřejníme v první polovině roku 2019.

První cyklus vzdělávacích seminářů v této oblasti proběhne v druhé polovině roku 2019.