Zasedání APKP

26. 3. 2019

Ve středu 20. 3. 2019 v Praze v Hotelu Kampa proběhlo Zasedání Výboru a Kontrolní komise APKP. Vznikly pracovní skupiny, které budou připravovat  např. program vzdělávání pro členy Asociace, pracovat na metodice krizové pomoci  a strategii APKP, věnovat se PR, plánu financování APKP do budoucna nebo síťování.

Zasedání APKP

Jednou z vizí je např. vznik komplexního seznamu poskytovatelů krizové pomoci v ČR. K 1.4. 2019 Asociace plánuje zveřejnění svých webových stránek, které budou mimo jiné obsahovat komplexní informace pro zájemce o členství v APKP. Noví členové mohou do budoucna využívat např. nabídku vzdělávání v rámci Asociace nebo metodickou podporu. Další Zasedání Výboru a Kontrolní komise se uskuteční v červnu 2019.

APKP děkuje Sivek Hotels za poskytnutí prostor a servisu pro konání Zasedání.