Závěrečné zprávy

7. 8. 2019

Na konci července byla ukončena realizace podpořených projektů z prvního kola grantové výzvy programu Včasná pomoc dětem. Projekty probíhaly v období od 1. 6. 2017 do 31. 6. 2019. Jak byla realizace úspěšná, teď budeme hodnotit v rámci kontroly závěrečných zpráv všech 21 projektů.

Závěrečné zprávy

K 31. 7. nám bylo doručeno 20 závěrečných zpráv a na jednoho opozdilce ještě čekáme. V tuto chvíli již pilně pracujeme na kontrole obsahové části jednotlivých zpráv a první zkontrolované projekty budeme předávat kolegyni k finanční kontrole. Jsme zvědavi, jak se organizacím dařilo naplňovat jejich cíle, které si stanovily na začátku projektu.

O úspěších a výstupech z projektů vás budeme informovat na kartách jednotlivých organizací pro Krizovou pomoc https://www.vcasnapomocdetem.cz/krizova-pomoc-2017/ a pro Ranou péči https://www.vcasnapomocdetem.cz/rana-pece-2017/